ifremi Unuttum
Muhasebe Haftas覺 kutlan覺yor,Afyon Muhasebeciler Odas覺 - ,
Muhasebe Haftas覺 kutlan覺yor -

Muhasebe Haftas覺 kutlan覺yor

Serbest Muhasebeci Mali M羹avirlik ve Yeminli Mali M羹avirlik mesleinin toplumun t羹m kesimlerine tan覺t覺lmas覺, 羹lke ekonomisine ve i d羹nyas覺na sunduu deer ve faydaya ilikin fark覺ndal覺覺n artt覺r覺lmas覺 amac覺yla 1-7 Mart, Muhasebe Haftas覺 olarak kutlanmaktad覺r.

13 Haziran 1989 tarihinde y羹r羹rl羹e giren, 3568 say覺l覺 Meslek Yasas覺na istinaden 109 bini aan Serbest Muhasebeci Mali M羹avir ve Yeminli Mali M羹avir ile 18 bin stajyer 羹lke genelinde faaliyet g繹stermektedir. 77 Serbest Muhasebeci Mali M羹avir ve 8 Yeminli Mali M羹avir Odas覺 TRMOB 癟at覺s覺 alt覺nda hizmet vermektedir.

Afyonkarahisar Mali M羹avirler Odas覺 Bakan覺 Kadir Ar覺k Muhasebe Haftas覺 dolay覺s覺 ile yay覺nlad覺覺 mesajda, muhasebe ve mali m羹avirlik hizmetlerinin, 羹lke ekonomisine ve iletmelerin geliimine katk覺 sunduunun alt覺n覺 癟izdi. Ayr覺ca bu anlaml覺 g羹nde ruhsat alan iki meslekta覺m覺z 襤smail zkurun ve 羹kr羹 nver e de 癟al覺ma hayatlar覺nda baar覺lar dilerim.

Bakan Ar覺k, ?28 y覺l 繹nce yasal stat羹s羹ne kavuan Serbest Muhasebeci Mali M羹avirlik ve Yeminli Mali M羹avirlik meslei, kurumsallama s羹recini tamamlayarak, 羹lkemizin iktisadi hayat覺n覺n vazge癟ilmez bir kurumu haline gelmitir. Kaliteli hizmet sunarak, iletmelerimizin geliimine katk覺 vererek, g羹venilir iletme dan覺manl覺覺 vizyonumuzla 羹lkemize ve iletmelerimize hizmet ediyoruz. Serbest Muhasebeci Mali M羹avirler ve Yeminli Mali M羹avirler 羹reten, canl覺 ve dinamik bir T羹rkiye i癟in 癟al覺覺yor. Ekonominin kayd覺n覺 tutan ve mali dan覺manl覺k yapan, memleketin her k繹esinde hizmet sunan bir meslek oluturduk.

Odalar覺m覺z; kamu yarar覺na, s羹rekli y羹ksek kalitede hizmet salayan standartlarla, muhasebe ve denetim mesleinin d羹nyadaki gelimelere paralel olarak ilerletilmesi ve gelitirilmesi i癟in 癟al覺makta, gerek stajyerlerimizin ve meslek mensuplar覺m覺z覺n eitimi noktas覺nda, gerekse meslein uygulanmas覺na y繹nelik 羹zerine d羹en sorunlar覺n 癟繹z羹m羹 konusunda b羹y羹k bir 繹zveri ile 癟al覺maktad覺r.

襤letmelerin muhasebe ve denetim ilemlerini ger癟ekletiren, devletin vergi gelirlerinin artt覺r覺lmas覺na katk覺 sunan ve devlet kurumlar覺n覺n ileyiine yard覺mc覺 olan muhasebecilik ve mali m羹avirlik mesleinin, 繹nemli sorunlar覺 da bulunmaktad覺r.

Toplumdaki defter tutan ve beyanname veren i insan覺 alg覺s覺n覺 deitirerek, verdiimiz hizmetlerin mali dan覺manl覺k ve denetim 癟er癟evesinde g羹venilir iletme dan覺man覺 misyonuyla ekonomimizin 繹nemli bir payda覺 olduumuzu daha 癟ok hissettirmek istiyoruz. Bu y繹nde kurumsallaarak, i kalitesini artt覺ran, eitimle gelien bir meslek olarak gelecee haz覺rlan覺yoruz.

Hazine ile m羹kellef aras覺nda k繹pr羹 g繹revi g繹ren, 羹lkemizin g羹癟l羹 ekonomisi i癟in g羹癟l羹 bir mali m羹avirlik kurumunun varl覺覺na inanan Mali M羹avirlik ve Yeminli Mali M羹avirlik mesleimizi i d羹nyam覺za ve 羹lkemize deer katarak gelitireceiz, yar覺nlar覺 umutla ekillendireceiz.

lkemizde ve mesleimizde yaanan sorunlar覺n dayan覺mayla, i birliiyle ve anlay覺la 癟繹z羹leceine inan覺yoruz. Yar覺nlara umutla bakaca覺m覺z bir gelecei hep birlikte haz覺rlayaca覺z.

Bu inan癟la Serbest Muhasebeci Mali M羹avir ve Yeminli Mali M羹avir meslektalar覺m覺z覺n Muhasebe Haftas覺n覺 kutluyorum,

© 2019 T羹m Haklar覺 AFSMMMO'ya aittir.
Tasarim : www.tasarimedya.com