ifremi Unuttum
SGK 2017/1 GENELGES襤,Afyon Muhasebeciler Odas覺 - ,
SGK 2017/1 GENELGES襤 -

T.C. SOSYAL GVENL襤K KURUMU BAKANLII Sigorta Primleri Genel M羹d羹rl羹羹 Ba覺ms覺z al覺anlar Daire Bakanl覺覺


Say覺 : 60908394-201.02-E. 187666 10/01/2017
Konu : 2013/11 Say覺l覺 Genelgede Deiiklik

GENELGE 2017/01


Bilindii 羹zere, 22/2/2013 tarihli ve 2013/11 say覺l覺 Genelgenin 329 uncu sayfas覺nda yer alan ?5.1.1.2- Kanunun 88 inci maddesinin yirmi ikinci f覺kras覺na g繹re kurum hatas覺na girecek hallerin tespiti? bal覺kl覺 b繹l羹m羹nde; Kanunun 4 羹nc羹 maddesinin birinci f覺kras覺n覺n (b) bendi kapsam覺nda sigortal覺 say覺lanlar覺n tescil bilgilerinde yap覺lan deiiklikler sonucunda sigortal覺lar ile t羹zel kiilerin kas覺t, kusur, hata veya yan覺lt覺c覺 beyan覺ndan kaynaklanmayan ve Kurum hatas覺 say覺lacak hallerin tespitinin, 襤l M羹d羹rl羹klerimizde kurulacak komisyon marifetiyle yap覺laca覺 ve bu komisyonun il m羹d羹r羹 veya il m羹d羹r yard覺mc覺s覺 bakanl覺覺nda, ef, Kurum avukat覺 (varsa) ve memurun kat覺l覺m覺yla oluturulaca覺 ifade edilmektedir.

Yine ayn覺 Genelgenin 357 nci sayfas覺nda yer alan ?1.2- Kanunun 88 inci maddesinin yirmi ikinci f覺kras覺na g繹re kurum hatas覺na girecek hallerin tespiti usul羹? bal覺kl覺 b繹l羹mde; Kanunun 4 羹nc羹 maddesinin birinci f覺kras覺n覺n (b) bendi kapsam覺nda sigortal覺 say覺lanlar覺n tescil bilgilerinde yap覺lan deiiklikler sonucunda sigortal覺lar ile t羹zel kiilerin kas覺t, kusur, hata veya yan覺lt覺c覺 beyan覺ndan kaynaklanmayan kurum hatas覺 say覺lacak hallerin tespitinin 襤l M羹d羹rl羹klerimizde kurulacak komisyon marifetiyle yap覺laca覺 ve bu komisyonun il m羹d羹r羹 veya il m羹d羹r yard覺mc覺s覺 bakanl覺覺nda, ef, Kurum avukat覺 (varsa) ve memurun kat覺l覺m覺yla oluturulaca覺 ifade edilmektedir.

Kurumumuz tara tekilat覺n覺n; i y羹k羹, 羹nitelerin bulunduklar覺 b繹lgelerin n羹fus younluu ve sigortal覺 say覺s覺na g繹re g繹sterdii farkl覺l覺klar dikkate al覺nd覺覺nda yukar覺da yer verilen Genelge h羹k羹mlerinde d羹zenleme yap覺lmas覺 gerektii deerlendirilmitir.

Buna g繹re 2013/11 say覺l覺 Genelgenin 329 uncu sayfas覺nda yer alan ?5.1.1.2- Kanunun 88 inci maddesinin yirmi ikinci f覺kras覺na g繹re kurum hatas覺na girecek hallerin tespiti? bal覺kl覺 ve 357 nci sayfas覺nda yer alan ?1.2- Kanunun 88 inci maddenin yirmi ikinci f覺kras覺na g繹re kurum hatas覺na girecek hallerin tespiti usul羹? bal覺kl覺 b繹l羹mlerine ?襤l m羹d羹r羹n羹n uygun g繹r羹羹 ile il m羹d羹rl羹羹 b羹nyesindeki merkez m羹d羹rl羹klerinde de merkez m羹d羹r羹 veya merkez m羹d羹r yard覺mc覺s覺 bakanl覺覺nda, ef, Kurum avukat覺 (varsa) ve memurun kat覺l覺m覺yla tespit komisyonu kurulabilir.? f覺kras覺n覺n eklenmesi uygun g繹r羹lm羹t羹r.

Bilgi edinilmesini ve gereini rica ederim.
 
sgk.gov.tr
© 2017 T羹m Haklar覺 AFSMMMO'ya aittir.
Tasarim : www.tasarimedya.com